Newsletter

ป้ายกำกับ: VIRAL

VIRAL VIDEO คืออะไร…?

VIRAL VIDEO ก็อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากความนิยมในการสร้างและเสพวีดีโอคอนเทนต์ของคนในปัจจุบัน เป็นจำนวนมากและพร้อมๆกัน

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress