ข่าวและกิจกรรม

วีดีโอ

ความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมการอบรม โปรแกรม OBS Studio รุ่น2 #2

ความรู้สึกของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม OBS Studio #2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา โดย คุณอาทิตย์ สีแหล้ บริษัท ดีสิ ครีเอชั่น จำกัด #เป็นเรื่องเป็นราว #Digital #Business #Consult “ เพราะนั่นคือโอกาสที่จะเอาไปต่อยอดของการทำงานได้ดีมากๆ โดยได้ความรู้ ความสนุกที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกของผู้สอน ...

Read More

ความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมการอบรม โปรแกรม OBS Studio รุ่น2 #1 (ชมคลิป)

ความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ..ถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม OBS Studio

Read More

ประมวลภาพ การอบรมOBS Studio รุ่น2.. เมื่อวัพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2561 (ชมคลิป)

เปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นด้วย “หลักสูตร ..ถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม OBS ” ไม่เคยมีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ ประมวลภาพการอบรม การเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS รุ่น2

Read More
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress